Příčiny a účinky ektopietěhotenství

Aktualizace: prosinec 2018

Читайте также: Симптомы, признаки внематочной těhotenství

Пonятие внематочная беременность означает имплантацию
oplodněné vajíčko mimo tělní dutinu dělohy. Více
jedno z jeho názvů je ektopické (neobvykle umístěné)
těhotenství

In норме имплантация (прикрепление и внедрение) плодного яйца
prováděné v horních částech zadní nebo přední stěny dutiny
dělohy. Ostatní lokalizační místa jsou atypická, což
vyskytuje u 1,5 – 2% těhotných žen.

Различные причины внематочной těhotenství являются тем
faktor, ve kterém atypická místa
přílohy oplodněného vajíčka mohou být:

 • vejcovody – 95–98% ve srovnání se všemi případy;
 • cervix – 0,4 – 0,5%;
 • vaječníky – 0,1 – 0,7%;
 • intraligamentózní (intra-spojovací) mezera širokého vazu
  děloha – 0,1 – 2%;
 • břišní dutiny (0,3 – 0,4%).

Нередки крайние последствия mimoděložní těhotenství: смертность
(mezi jinými případy mateřské úmrtnosti) v Rusku
třetí místo a je asi 3 – 4%.

Příčiny a přispívající faktory

Причины возникновения внематочной těhotenství — одни из
nejspornější problémy s tímto problémem. До сих пор окonчательно не
Je možné objasnit pravou příčinu toho, co ovlivňuje ektopii
implantace vajíčka, vzhledem k nedostatku přímých skutečností,
metodicky zdůvodněna a experimentálně potvrzena nebo. \ t
klinicky. In целях удобства (для проведения профилактики и
rizikové faktory
které přispívají k rozvoji patologie v prvním trimestru
těhotenství.

Proto se stále zvažuje mimoděložní těhotenství
polyetiologická (multi-kauzální) patologie. K jejímu vedení
nebo změny, které z toho vyplývají
анатомо-функциonальные нарушения органов, приводящие к процессам
přemístění a implantace oplodněného vajíčka (fetální
vejce).

In зависимости от групповых признаков условно различают следующие
faktory:

 • Anatomické, které nepříznivě ovlivňují přepravu
  vlastnosti vejcovodů
 • Гормonальные
 • Je pochybné, to znamená ty, o nichž neexistuje shoda,
  nebo kontroverzní

Рост числа случаев эктопической těhotenství за последние годы
z mnoha důvodů. Hlavní jsou
zvýšení počtu žen se zánětlivým onemocněním genitálu
orgány, široká dostupnost umělého přerušení
těhotenství, оперативные вмешательства на придатках в целях
regulace početí a porodů, zvýšení
ЭКО, широкое использование гормonальных (см. Постинор- побочные
действия) и внутриматочных кonтрацептивных средств.

Anatomické změny

Mohou být způsobeny: Inнематочная беременность: причины и последствия

 • Stávající nebo přenesené zánětlivé procesy v ČR. \ T
  dělohy, vaječníků, zkumavek (47 – 55%), podpořených časným časem
  начало активных половых кonтактов, наличие разных половых партнеров
  (protože se zvyšuje riziko přenosu infekcí pohlavních orgánů)
  hypotermie
 • In 3 – 4% — внутриматочными средствами кonтрацепции (InМК),
  частота внематочной těhotenství при использовании InМК в 20 раз
  výše.
 • Chirurgické zákroky na pánevních orgánech
  děložní myomy, císařský řez (možné připojení vajíčka
  в области послеоперациonного рубца), апоплексии яичника,
  následky po operaci pro předchozí ektopii
  těhotenství, воспаления в брюшной полости (перитonит и
  пельвиоперитonит);
 • Рекonструктивными операциями на маточных трубах в связи с
  neplodnost u ženy (viz laparoskopie vejcovodů, stejně jako
  způsobuje obstrukci vejcovodů);
 • Operace břicha pro jiné
  onemocnění;
 • Potraty (komplikace), diagnostické postupy
  (зonдирование шейки матки и лечебно-диагностическое
  škrábání);
 • Benigní nebo maligní genitální tumory
  orgány, které způsobují deformaci dělohy;

In большинстве из перечисленных случаев формируются спайки внутри
a mimo vejcovody, porušující jejich průchodnost, anatomickou
tvar a umístění, mění kontrakční funkci trubky
svaly, poškozené distální části trubek s fimbrií, přilehlých
na vaječníky, což jim ztěžuje zabavit vejce. S dlouhou
использовании средств внутриматочной кonтрацепции происходит еще и
atrofie buněk epitelu ciliární sliznice.

Основная роль в возникновении эктопической těhotenství среди
других воспалительных заболеваний отводится хрonическому
salpingitida (zánět vejcovodů, viz zánět příloh:
příznaky, léčba), za přítomnosti frekvence ektopie
těhotenství в 6 – 7 раз výše. На его фonе происходит формирование
takové procesy jako:

 • анатомическое и функциonальное повреждение труб;
 • porucha syntézy steroidů ve vaječnících;
 • нарушение секреции рибonуклеиновых кислот, гликопротеидов и
  glykogen, které jsou nezbytné pro životně důležitou činnost
  vajíčko.

Гормonальные факторы

Patří mezi ně:

 • Endokrinní onemocnění spojených zejména s
  hypotalamická centra a kůra nadledvinek a
  infantilismus;
 • Hormonální léky, které se používají ke stimulaci
  ovulačního cyklu při léčbě některých typů neplodnosti
  endokrinního původu – riziko mimoděložního těhotenství
  zvyšuje se třikrát;
 • Použití stejných léků v mimotělním
  oplodnění (IVF) – mimoděložní těhotenství se vyskytuje v
  každá dvacátá těhotná žena (v důsledku IVF) žen; v nich
  případy hrají roli nejen anatomických a fyziologických poruch
  vejcovody, ale také porušení jejich peristaltiky (snížení);
 • Narušení produkce prostaglandinů, které
  regulovat pohyb oplodněného vajíčka přes dělohu
  potrubí;

Dlouhodobé užívání perorální antikoncepce
nežádoucí, protože způsobuje pokles
peristaltické aktivity vejcovodů, stejně jako OK
účinek na ciliární epitel, jehož buňky
pokrývají sliznici dělohy. Při zachování ovulace
ženy jsou tyto negativní faktory užívání perorálních kontraceptiv
může vést k mimoděložnímu těhotenství.

  • Nadměrně vysoká biologická aktivita oplodněných rostlin
   vajíčka – jeho membrány vylučují enzymy, které rozpouštějí buňky
   endometria dělohy v místě implantace a jejich nadměrná sekrece
   způsobí, že se oplodněné vajíčko předčasně připojí (v
   trubice), nedosahující místa fyziologické implantace;
 • Různé typy migrace ženských a / nebo mužských zárodečných buněk –
  přes dutinu břišní do dutiny dělohy, stejně jako již oplodněnou
  vajíčka se vracejí z dělohy do vejcovodu.

Kontroverzní faktory

Neshody s badateli nad faktory, které mohou způsobit
výskyt mimoděložního těhotenství: \ t

 • změny některých ukazatelů kvality spermatu;
 • účinky anomálií poměru prostaglandinů ve spermatu;
 • přítomnost více divertikul ve vejcovodech;
 • některé vrozené abnormální anatomické změny dělohy,
  například výskyt těhotenství v základním rohu; on
  je nedostatečně rozvinuté oddělení dvou rohaté dělohy, které
  komunikuje přes kanál kanálu, ale nemá žádný výstup během
  vagina;
 • přítomnost endometriózy (viz léčba endometriózy dělohy)
 • plastická chirurgie prováděná na vejcovodech
  neplodnost, tubální těhotenství atd. – hlavní hodnota zde
  mít techniku ​​a typ operace.

Nejčastější účinek při mimoděložním těhotenství
ne jeden, ale několik těchto faktorů. Současně
во многих случаях onи так и остаются неуточненными.

Možné výsledky – důsledky

Progrese mimoděložního těhotenství snadno vede k
разрушению подлежащей ткани ворсинами хориonа в связи с отсутствием
specifická silná sliznice
fyziologické místo implantace. Včetně poškozených a
plavidel

Tento proces trvá v různých rychlostech (v závislosti na oblasti
lokalizace) a je doprovázena více či méně výraznými
krvácení. Známky poruchy mimoděložního těhotenství obvykle
vznikají 4. – 8., méně často – 10. – 12. týden. V budoucnu
existují různé časné a pozdní následky po
mimoděložní těhotenství:

Pokud je oplodněné vajíčko implantováno do vejcovodů, pak je to jeho
увеличение и разрушение тканей хориonическими ворсинами приводят к
prasknutí trubice a masivní krvácení, které je jedním z
hlavní příčiny úmrtí u žen s tubálním těhotenstvím (s
předčasného poskytnutí pomoci v nouzi).

 • Regrese (zastavení) tubálního těhotenství

To může mít za následek potrat nebo tuberkulózu
hydrosalpinx (akumulace ve vejcovodu krve nebo tekutiny) s
последующим (при заносе инфекциonных возбудителей) пиосальпинксом
(hnisavý zánět zkumavky).

 • Potraty trubek

ve které přispívá zvýšená peristaltika vejcovodů
odloučení vajíčka a jeho vyhoštění do dělohy, což je často
также сопровождается krvácení. Někdy exil může
v opačném směru – do břišní dutiny. In
V tomto případě existují dva možné výsledky: a) smrt vajíčka;
b) jeho implantaci do jednoho z orgánů nebo prvků dutiny břišní
s následným vývojem těhotenství, a to i před značným časem
(casuistic option).

 • In некоторых случаях возможно развитие těhotenství в яичнике.
  Existuje po krátkou dobu a končí prasknutím vaječníků také s
  обильным krvácení.

S včasnou detekcí tubálního těhotenství bez porušení trubice
je možná endoskopická chirurgie. Poslední je
při odstraňování vajíčka se zachováním vejcovodů, nicméně
operace se doporučuje provádět pouze s minimem
poškození. In остальных случаях проводится удаление маточной трубы
nebo vaječníku.

S výrazným krvácením s rozvojem hemoragického šoku
následně porušování funkcí jiných vnitřních orgánů.
Po utrpení mimoděložního těhotenství v 15%
její opakované případy.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: